Tukaran Cek

Tidak mengira anda adalah seorang pedagang atao pekerja, kalau anda terdapat sehelai cek yang tempohnya tertamat, anda boleh segera mengeluarkan cek untuk mendapatkan tunai. Dalam tempoh pemberian pinjaman, pemberi pinjaman menawarkan wang tunai sebagai pertukaran untuk cek yang tidak kena dibayar. Apabila cek itu telah dibayar, pemberi akan menerima cek itu ke dalam bank.

Proses cek tunai

a) Pedagang

Bagi seorang pedagang, anda mungkin akan menerima cek yang tamat tempoh daripada pelanggan anda. Salah satu langkah adalah dengan bertanya dengan pelanggan untuk menulis cek itu dengan menggunakan nama pemberi. Kami juga akan menilai latar belakang penerbit cek itu. Kami juga harus menaksir latarbelakang pengeluar cek.

Akhir sekali, melainkan jika cek itu dikembalikan, kita mungkin memerlukan peminjam secara rasmi menandatangani beberapa perjanjian untuk bersetuju untuk membayar balik pemberi pinjaman. Selepas menyelesaikan semua operasi ini, peminjam akan menerima pembayaran dengan segera selepas proses pembayaran telah ditarik balik dan faedah atas pembiayaan ini.

b) Pekerja Bergaji

Bagi seorang pekerja bergaji, anda akan menerima cek tamat tempoh daripada majikan, sebagai pembayaran gaji kepada pekerja. Oleh kerana kesan buruk logistik, majikan mungkin tidak dapat mengeluarkan cek pada akhir bulan untuk menyediakan cek yang telah tamat tempoh. Dalam kes ini, pekerja juga boleh meminta majikan untuk menulis cek dengan nama pemberi pinjaman tunai kami. Seterusnya, kami akan mengesahkan bahawa cek itu datang dari majikan anda, serta slip gaji lepas atau penyata bank untuk mengesahkan pembayaran berulang anda. Akhirnya, penerima mesti menandatangani beberapa perjanjian untuk membayar balik pinjaman itu dan harus dikembalikan oleh cek. Akhirnya, penerima akan memperoleh wang secara langsung.

Kesimpulan

Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kewangan, kami akan sentiasa bersedia untuk membantu anda atau memberi nasihat profesional untuk mengatasi kesukaran anda. Sila hubungi kami untuk menyelesaikan masalah anda dengan segera. Kami berkhidmat di Singapura seperti Chu Kang, Ang Mo Kio, Batok, Clementi, Serangoon, Jurong, Woodlands, Sengkang, Kranji, Orchard, Tampines, Yishun, Pasir Ris, and Hougang.

Kami juga memberi pinjaman pembiayaan semula, pinjaman peribadi dan pinjaman pajak gadai.